Voorwaarden gebruik website (1)


1. Het gebruik van deze site impliceert dat u deze voorwaarden aanvaardt

 
Uw toegang tot de website www.bar-le-duc.nl  en het gebruik ervan is gebonden aan de volgende gebruiksvoorwaarden en onderhevig aan alle toepasselijke wetten en voorschriften. Door deze site te bezoeken en te gebruiken verklaart u zich volledig en zonder voorbehoud akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en erkent u dat zij alle andere overeenkomsten ter zake tussen u en United Soft Drinks B.V. (de "onderneming") vervangen. Als u deze gebruiksvoorwaarden niet volledig en zonder voorbehoud onderschrijft of aanvaardt, gelieve deze site dan te verlaten.

2. Eigendom van de inhoud

Bar-le-Duc is een gedeponeerd handelsmerk van United Soft Drinks B.V. De site en de volledige inhoud ervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle teksten en foto's ("inhoud") zijn behoudens andersluidende vermelding auteursrechtelijk beschermd en eigendom van United Soft Drinks B.V. Het gebruik van de inhoud, behalve zoals voorzien in deze gebruiksvoorwaarden, zonder de schriftelijke toelating van de eigenaar van de inhoud, is streng verboden. De gebruiker is gewaarschuwd dat United Soft Drinks B.V. zijn intellectuele eigendomsrechten op agressieve wijze en met inzet van alle rechtsmiddelen zal doen naleven, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging.

Pagina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6